Shopping Cart
Your Cart is Empty
Quantity:
Subtotal
Taxes
Shipping
Total
There was an error with PayPalClick here to try again
CelebrateThank you for your business!You should be receiving an order confirmation from Paypal shortly.Exit Shopping Cart

Kennel SNOWPUG - Pugs in North Norway

"You haven`t live - before you have been living with a pug"

Norway's northernmost FCI registered pug breeder

Patellaluksasjon (løse kneskåler) 

Patellaluksasjon

Link til artikkel i Hundesport skrevet av Kristin Wear Prestrud, veterinærkonsulent i NKK

Link til veterinærer som har avtale med Norsk Kennel Klubb for utstedelse av patella attest - finner du her - 

Hva er patella?

Patella, dvs. kneskålen, skal normalt ligge i patellafuren på fremsiden av lårbeinetbeinet, på høyde med kneleddet. Der blir den holdt på plass av furens kanter, leddbånd og muskler.

Kneskålen skal ikke kunne skyves ut av patellafuren.

…og hva er en luksasjon?

Med patellaluksasjon menes den tilstand da patella ikke lenger ligger stabilt på plass. Den glipper mer eller mindre lett ut av stilling (den lukserer). Dette kan skje på innsiden av kneleddet (medialt), eller på utsiden (lateralt). Patellaluksasjon brukes også om den tilstanden der patella ligger på normal plass, men lett kan forskyves til siden. Det vanligste er at kneskålen lukserer medialt hos små raser og lateralt hos store raser, men det finnes selvsagt unntak fra denne regelen.

Patella holdes fast av lårmusklene på oversiden av kneet, og festes via en sene til leggbeinet nedenfor kneet. Årsaken til en lukserende patella vil stort sett ligge i feilutvikling i knoklene i bakbeinet. Vinkelen på lårbeinet i forhold til leggbeinet kan utvikles feil og man får et drag i kneskålen mot den ene eller den andre siden – noe som etter hvert gjør at kneskålen «hopper» ut av kneet. Samtidig ser man ofte en grunn patellarfure (sporet patella skal ligge i) som disponerer ytterligere for luksasjon. Patellaluksasjon graderes fra 1-4 der gradene blant annet angir om kneskålen er konstant luksert, om den lukserer av seg selv og om det er mulig å sette den på plass igjen manuelt.

Symptomer vil avhenge av om kneskålen er permanent eller bare tidvis luksert. Mange hunder med grad 1 er symptomfrie og tilstanden oppdages ved en rutinekontroll. Pasientene med tidvis luksasjon kommer ofte til veterinæren fordi hunden av og til «hopper over noen skritt». Hunden vil når patella lukseres i bevegelse gå noen skritt med det ene kneet bøyd/trukket opp før de plutselig går/løper normalt videre. Dersom kneskålen er permanent luksert vil ofte alle bevegelser hunden gjør vise dette enten i form av konstant halthet eller bevegelse med senket bakpart og bøyde knær.

Hunder med patellaluksasjon har 15% økt risiko for korsbåndskade.

Prognose for pasienten er ofte god og knyttes blant annet opp mot graden av luksasjon, varighet på tilstanden, størrelse og vekt. En opptrenings- og rehabiliteringsperiode må påregnes i etterkant av prosedyren.

Patellaluksasjon er et resultat av feil utvikling av hele bakbeinet, og en vil derfor vanligvis kunne oppdage lidelsen i ung alder. 

Patellaluksasjon deles inn i 4 grader, alt etter hvor store anatomiske avvik som foreligger.

Medial patellaluksasjon

Denne formen for patella luksasjon er den vanligste hos miniatyrhunder og en kan klassifisere medial luksasjon i fire grader.

Grad 1:

Patella ligger på plass, men lar seg luksere på utstrekt ben og glipper tilbake på plass med en gang. Mange av hundene som har grad 1, forblir symptomfrie. Det er her små avvik fra normal utvikling av bakbeinet. Grad 1 er det vanligvis ikke nødvendig å gjøre noe med mindre hunden er mye plaget av halthet.

Grad 2:

Patella ligger vanligvis normalt, men lukseres lett og glipper ikke tilbake på plass. Den forblir luksert til den legges tilbake på plass manuelt eller at leddet strekkes. Grad 2 kan opereres.

Grad 3:

Patella er permanent luksert. Den kan legges tilbake på plass på strukket ben, men lukserer igjen ved bøyning. Grad 3 kan opereres.

Grad 4:

Patella er permanent luksert og lar seg ikke legge på plass. Hunden vil være sterkt invalidisert og ha unormale bakbeinsbevegelser, eller ikke klare å stå på beinet. Ved Grad 4 ser man ofte unormal bæring og funksjon av bakben fra det stadiet da valpen begynner å gå. Ved grad 4 anbefales vanligvis avliving.

Lateral patellaluksasjon

Lateral luksasjon rammer først og fremst større hunderaser. Lateral luksasjon graderes på samme vis som medial luksasjon.

Når det gjelder små hunder som får lateral luksasjon, så oppstår denne luksasjonen på et senere tidspunkt i hundens liv, gjerne i alderen 5 - 8 år. Vanligvis er ikke dette som følge av anatomiske avvik - men som følge av en svekkelse av bløtvev, muskulatur og muskelhinner. Dette vil da kunne føre til luksasjon av patella.

Patellaluksasjon finnes hos de fleste hunderaser. Det ser ut som om tisper er mere utsatt for patella luksasjon enn hanhunder.

En regner patellaluksasjon som en arvelig lidelse. Arvens betydning for denne lidelsen er ennå ikke helt kjent, da det ikke er forsket særlig mye på dette.

Symptomer & Diagnostisering

SYMPTOMER:

Symptomer på Patella Luksasjon kan vise seg svært tidlig,eller forbli uoppdaget til senere i livet. Ett eller begge bakbena kan være rammet. 

Symptomene er være følgende: halting, stadige bakbens-lammelser og problemer med å strekke ut kneleddet.

Trass i dette, ser man gjerne også at hunden vil stoppe opp for å strekke bakfoten ut bak seg. Dette gjør den for å få patella tilbake til dens naturlige fure. Hunder med mild grad av Patella Luksasjon kan ha bevegelser som små hopp, eller man kan se at de ”hopper over” enkelte steg. Ved å gjøre dette, klarer de å få patella på plass, frem til neste luksering inntreffer. 

En hund med Patella Luksasjon ser litt ”stiv” ut i benet/bena, og gjør gjerne forsøk på å ”låse” knærne, for å hindre patellaen i å bevege seg så mye. Har hunden Patellaluksasjon kan den stadige ”glippingen” lett utvikle betennelser, korsbåndsskader og forkalkninger i kneleddet. Man kan også risikere at hunden får en leddbånds-ruptur, dvs. at leddbåndet ryker. Dette er meget smertefullt for hunden.

DIAGNOSTISERING:

Din veterinær kan lett finne ut om din hund har Patellaluksasjon ved palpering av kneskålene. Hunden står da på sine ben mens veterinæren strekker ett og ett bakben ut bakover, og forsøker å forskyve patellaen (kneskålen). Det kan også taes røntgenbilder for å se etter forkalkninger, samt se graden av eventuelle forandringer i benstillingen.

Det er meget viktig at en undersøker hunden med henblikk på Patellaluksasjon - tidligst ved 1-års alder. Det kan være en ide å undersøke hunden igjen ved godt voksen alder. 

Når du får hunden din patella undersøkt fyller veterinæren ut skjemaet som du har bestilt fra Norsk Kennel Klub. Dette sender veterinæren inn til NKK som registrerer resultatet i Dogweb. Du får beskjed på mail når resultatet er registrert.

Forklaring til bildet:

1: Patella (kneskjellet)

2: Lårbenet

3: Leddbåndet

4: Leddbåndets feste til leggbenet

5: Medial luksasjon

6: Lateral luksasjon